Azi, vineri, 21 februarie2014, Colegiul Naţional de Informatică a palpitat de aceeaşi efervescenţă ştiinţifică şi creatoare sub auspiciile căreia s-a deschis Concursul interdisciplinar Prosoft@NT de matematică, informatică şi fizică.

Ora 9,30 a polarizat în jurul “ Sesiunii de comunicări metodico-ştiinţifice   << Vasile Ţifui  >> “ce s-a desfăşurat în laboratorul multimedia, personalităţi precum doamna Nuşa Dumitriu Lupan, Inspector General al Ministerului Educaţiei Naţionale, domnul  prof. dr.Viorel Stan, Inspector General al ISj Neamţ, domnul  prof. dr. ing. Emil Creţu de la Facultatea de Informatică din Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, doamna prof. dr. Carmen Bostan, cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, doamna Florentina Ungureanu, Inspector de Informatică, ISJ Neamţ; doamna prof dr. Daniela Neamţu, director al Colegiului Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ.

Doamna Inspector General al Ministerului Educaţiei Naţionale a evidenţiat progresul calitativ al concursului Prosoft@NT care s-a completat cu diverse componente de la momentul înfiinţării lui, înscriindu-se astfel de anul acesta între concursurile naţionale cu finanţare proprie,  recunoscute de MEN. De asemenea, dumneaei a considerat că „ acest concurs este un antrenament pentru competiţiile de bază în cadrul disciplinelor de informatică, fizică şi matematică şi,  de aceea, respectă structura şi tipologia subiectelor de olimpiadă”, menţionând că „aşteptările sale în privinţa  concursului sunt: obiectivitatea, fairplay-ul şi corectitudinea”. În final, a declarat că „a venit la Piatra-Neamţ cu deschidere şi plăcere, având în vedere că au existat precedente privind organizarea competiţiilor la un înalt nivel de profesionalism, cum ar fi Olimpiada Naţională de Informatică din 2009.”

Domnul  prof. dr.Viorel Stan, Inspector General al ISJ Neamţ a subliniat faptul că acest concurs reprezintă un exerciţiu de comunicare între generaţii diferite, întrucât tehnologia informaţiei este un limbaj comun ce permite schimbul reciproc de cunoştinţe.

Deaorece Simpozionul a avut şi o componentă de live meeting, reprezentantul Microsoft, România, doamna Sanda Foamete a precizat îndelunga colaborare dintre Colegiul Naţional de Informatică şi Microsoft, România. De altfel, lucrările propriu-zise ale simpozionului au început prin prezentarea de către profesorii şi elevii de la CNI a oportunităţilor facilitate de cele 25 de tablete oferite ca o formă de recunoaştere a implicării  şi a  rezultatelor deosebite obţinute de către CNI în programul  “ Parteners in learning” şi în cel de mentorat, ambele patronate de Microsoft. Astfel, s-a punctat capacitatea de a face din actul învăţării unul care trece dincolo de sălile de clase, considerându-se importantă formarea deprinderilor, dincolo de transmiterea informaţiilor. Doamna profesoară Cristina Luca împreună cu elevii dumneaei ne-au arătat cum aplicaţiile Windows 8 pot da orei de muzică o dimensiune modernă şi creativă.  În aceeaşi linie s-a înscris şi prezentarea elevului Răzvan Berbece, clasa a VII-a, CNI, coordonat de doamna prof. Claudia Jinaru,  care cu ajutorul aplicaţiilor a creat un concept nou denumit de acesta “ The Link- Watch”.

De la universul tabletelor, atenţia s-a canalizat către cea a roboţilor prin prezentarea echipei IT Ace, coordonată de doamna prof. de fizică Diana Bejan, care în competiţia Zero Robotics organizată de DARPA( Defense Advanced Research Projects Agency)- SUA, NASA( National Aeronautics and Space Administration)- SUA în colaborare cu ESA( European Space Agency) a obţinul locul al II-lea la nivel mondial.

Doamnele profesoare, Nikitina  Tatiana, Pankievich Lubov de la Gymnasium 1517 Moscova, alături de elevii acestora au prezentat un proiect de antreprenoriat ce viza găsirea unei băuturi care să conţină un grad sporit de oxygen în vederea creşterii randamentului şcolar, iar apoi au descris “ Higgs Bosou”- the popular scientific journal of the High school students’ scientific organization “ Astrum Incognitum”.

În cadrul sesiunii au mai fost prezentate următoarele lucrări: Problema labirintului”, prof. inspector Florentina Ungureanu, ISJ Neamţ;” Mediated learning experience in e-learning century”, Mariana Roşanu, Şcoala gimnaziala nr.5; “Medii de invaţare” Petrişor Adrian, Colegiul “Ştefan cel Mare” Suceava; Proiectarea paginilor Web ASP.NET”, Carmocanu Gheorghe, Liceul teoretic “Nicolae Iorga”- Botoşani;” ActiveInspire – un mediu de educaţie pentru excelenţă”,Sichim Cristina, Colegiul Naţional” Ferdinand I” Bacău; Modele statistice  în studii clinice” Enache Florin, Școala Gimnazială Căiuți – Bacău,” Elemente de grafică asistată utilizată în geometrie”, drd. ing. Anastasiu Gabriel, CN “Dragoș Vodă” C-lung Moldovenesc; “Educaţia pentru excelenţă în mediul virtual”, Hogea Ana Maria, CNI; Siguranţa pe Internet”, Costrachevici Elena, Ene Dumitru, CNI; “Tehnologii inovative în sec.XXI”, Blaga Gabriela, CNI; ” E-learning”, Nour Georgeta, CNI;” Determinarea dermatoglifelor. Relaţia dintre dermatoglife şi temperament”, Sauciuc Alina, CNI;“TIC în predarea religiei”, Berea Maria, CNI;” Învăţarea în mediul virtual”, Andone Elena, CNI; “Dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei la disciplina fizică”, Florescu Carmen, CNI.

Aşadar, Simpozionul a avut un real success, fiind o punte de legătură între idei inovative, între oameni ancoraţi cu precizie în secolul al XXI-lea.

                                                                ¤      ¤     ¤

Tot în ziua a doua a concursului a avut loc susţinerea probei pe echipe la matematică. Participanţii au fost din GYM 1517  Russia, Colegiul Naţional “Unirea”Tg. Mureş, Colegiul Naţional “V. Alecsandri” Galaţi; Colegiul Naşional “A.T.Laurian” Botoşani; Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra- Neamţ; Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ.

Problemele au fost provocatoare şi au evidenţiat minţile cele mai flexibile. Astfel, echipele şi-au adjudecat următoarele premii:

Locul I: MURFATLAR Paraschivescu Tudor, Spiridon Călin, Ştefan Cristian, Colegiul Naţional “ Petru Rareş “ Piatra- Neamţ.

Locul al II-lea: MATH LEGENDS Georgescu Sabina, Colegiul Naţional “Unirea”Tg. Mureş; Ionescu Alexandru, Colegiul Naţional “V. Alecsandri” Galaţi, Mitrea Andrei Ionţt, Colegiul Naţional de Informatică, Piatra- Neamţ;

Locul al III-lea: CHEWBACCA, Asavinei Constantin, Sandovici Ruxandra, Tanase Vlad, Colegiul National “Petru Rareş” Piatra Neamţ;

Menţiune: M.G.G. Brumă Marius, Rusu Gabriela, Mihaila George, Colegiul Naţional de Informatică, Piatra- Neamţ;

Câţiva dintre ei au avut amabilitatea să răspundă reporterilor revistei Infopuls:

Reporter: Pentru început doriți să vă prezentați?

Numele membrilor echipei noastre sunt: Georgescu Sabina (clasa a X-a, Colegiul Naţional„Unirea” ,Târgul Mureş), Ionescu Alexandru (clasa a IX-a, Colegiul Naţional“Vasile Alecsandri”,  Galaţi).

Reporter: Cum se numește echipa voastră? Ce v-a determinat să alegeți acest nume?

Echipa noatră se numeşte „MathLegends”. Am ales acest nume pentru că ne-am dorit un nume cu rezonanţă.

Reporter:Este prima dată când participați? Ce v-a determinat să veniți/ reveniți la acest concurs?

Pentru doi dintre membrii echipei este prima oară când participă, însă cel de-al treilea membru a revenit datorită subiectelor deosebite din cadrul acestui concurs.

Reporter: Ce așteptări aveți de la acest concurs?

Este evident, un loc cât mai bun, dar şi dobândirea experienţei.

Reporter: Cum credeți că vor fi subiectele?

 Subiectele cred că vor fi la fel ca în fiecare an, subiectele sunt frumoase şi dificile, în acelaşi timp, ca la orice concurs cu participare internaţională.

Reporter: Care este principalul atu al județului din care proveniți?

Principalul atu al oraşului din care provin este pregătire excelentă pe care profesorii ne-o oferă.

                          (Reporteri: Maria Romanescu, clasa a X-a E, Bîia Teodora, clasa a IX-a D)

                                                                      ¤    ¤    ¤

Nu în ultimul rând, astăzi a avut loc susţinerea probei individuale la informatică, programare. La  această secţiune elevii au venit din Gymnasium 1517, Moscova, Rusia; Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău; Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău; Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești; Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani; Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoșani; Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani; Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov; Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați; Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galați; Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iași; Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iași; Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași; Colegiul „Naţional” Iaşi; Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași; Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș; Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg. Neamț; Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț; Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț; Liceul Comercial „Spiru Haret” Piatra-Neamț; Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman; Liceul Teoretic Filadelfia Suceava; Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava; Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava; Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava; Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava; Colegiul Național “Alexandru Dimitrie Ghica” Alexandria; Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși; Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești; Colegiul „Gh. Roșca” Bârlad; Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui; Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui; Colegiul “Al. I. Cuza “Focșani; Liceul Teoretic „Ioan Slavici”  Panciu; Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamț; Școala Gimnazială Căiuți – Bacău .

Domnul prof. dr. ing. Emil Creţu de la Facultatea de Informatică din Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti a susţinut următoarele idei în legătură cu organizarea concursului de anul acesta:

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la Concursul Prosoft@NT?

Domnul prof. dr. ing. Emil Creţu: Participarea mea la acest concurs, în calitate de preşedinte al secţiunii de Informatică, e deja o tradiţie. Sigur că aşteptările mele s-au şi îndeplinit, de altfel, după primele două zile de concurs, pentru că an de an, candidaţii dovedesc un grad de cunoştinţe din ce în ce mai ridicat şi se prezintă în condiţii foarte bune, astfel încât concursul din acest an a câştigat în valoare şi calitate.

Reporter: Credeţi că au fost elemente noi în elaborarea subiectelor sau în organizarea concursului?

Domnul prof. dr. ing. Emil Creţu: Desigur, elementele ce ţin de subiectele pentru concurs; ele sunt cu un grad de dificultate din ce în ce mai ridicat. Anul acesta, spre exemplu, la concursul de programare, am introdus noi grile cu grad de complexitate sporit cu subiecte adecvate acestor grile, în aşa fel încât să putem departaja mai uşor pe candidaţi şi să reuşim să cunoaştem nivelul adevărat de pregătire al participanţilor.

Reporter: Ce v-a impresionat cel mai mult în privinţa organizării?

Domnul prof. dr. ing. Emil Creţu: Organizarea într-adevăr m-a impresionat, de altfel, organizarea la acest Colegiu Naţional de Informatică, de-a lungul concursurilor desfăşurate în anii anteriori, a fost ireproşabilă, deci aş acorda calificativul EXCEPŢIONAL, prin faptul că întregul personal didactic şi nu numai, şi cel auxiliar, a fost implicat în organizare. Din punctul de vederea al secţiunii de Informatică pe care am condus-o, nu au existat probleme în desfăşurarea concursului, totul s-a derulat la cel mai mare nivel calitativ.

                                                                            (Reporter Cristina Tărniceru, clasa a XI-a B)

De asemenea, doamna prof. Florentina Ungureanu,  Inspector de Informatică, ISJ Neamţ, a avut amabilitatea de a ne împărtăşi opiniile dumneaei în legătură cu Prosoft@NT:

 Reporter: Cum vi s-a părut până acum organizarea Concursului Prosoft@NT?          

Doamna prof. Florentina Ungureanu : Consider că toţi profesorii colegiului s-au implicat în organizarea acestui concurs, toate s-au desfăşurat la un înalt nivel, atât din punctul de vedere al organizarii, al echipamentelor puse la dispozţie, al probelor de matematică, informatică şi, respectiv, fizică, cât şi din celălalt punct de vedere : pregătirea tuturor spaţiilor pentru cazarea concurenţilor şi a profesorilor veniţi din celelalte judeţe ale ţării.

 Reporter : Ce a presupus această organizare ?

Doamna prof. Florentina Ungureanu : Organizarea a însemnat în special foarte multă muncă. Evident că pot să vorbesc mai mult despre ceea ce înseamnă informatica şi, din auzite, de celelalte componente. Calculatoarele trebuiau pregatite pentru ca elevii să aibă condiţii de concurs optime. În afară de pregătirea echipamentelor, un aspect important a fost pregătirea elementelor de comunicare din concurs, aceasta însemnând colaborarea noastră cu Facultatea de Informatică din Iaşi. Avem plăcerea anul acesta să se afle lângă noi un reprezentant al Facultăţii care se ocupă chiar de lotul olimpic. De asemenea, un membru al Comisiei Naţionale de Informatică(un membru activ în pregătirea loturilor naţionale, un coleg care merge an de an cu elevii care reprezintă România la Olimpiada Internaţională) şi, totodată, câţiva dintre colegii noştri profesori care menţin antrenamentul elevilor. Consider că se întâlneşte mai rar în concursuri proba pe echipe şi,  zic eu, că acest aspect facilitează posibilitatea voastră, a elevilor,  de a comunica între voi. Colegii au lucrat împreună pentru a pregăti documentele necesare desfăşurării acestui concurs. La aceste discipline sunt şi probe practice şi a fost necesar să se pregătească diferite echipamente pentru ca elevii să le poată susţine. Şi, nu în ultimul rând, trebuie menţionată echipa de informaticieni a şcolii care a asigurat gestionarea tuturor datelor, comunicarea cu judeţele şi actualizarea site-ului cu diferite informaţii.

Reporter: În cadrul Simpozionului « Vasile Ţifui » s-a remarcat colaborarea dintre Microsoft şi CNI. Cum apreciaţi această colaborare pe viitor ?

Doamna prof. Florentina Ungureanu: Eu sper să continue relaţia aceasta sub aceleaşi auspicii. Calitatea de Şcoala Mentor pe care o avem de trei ani, adică noi coordonam alte şcoli din lume în acest proces al introducerii elementelor inovative în studiul tuturor disciplinelor (nu doar în domeniul informaticii) ne-a asigurat nişte avantaje. Dacă până acum colaborarile au fost concretizate prin deplasările elevilor şi profesorilor la alte centre, anul acesta am avut bucuria de a primi şi aceste 25 de tablete Surface GT de la Microsoft ,cu care sperăm noi să mai schimbam câte ceva. Nu e mult la o şcoală cu 800 de elevi, dar e un început şi poate că în timp vom reuşi să vă îndeplinim dorinţele, de altfel şi ale noastre. de a avea fiecare una la dispoziţie (Evident că nu le aşteptăm pe toate de la Microsoft).

                                                         (Reporter Mancaş Răzvan, clasa a X-a E)

 

După o experienţă pe cinste din toate punctele e vedere, participanţilor le rămâne plăcerea de a se bucura de eforturile depuse în cadrul Festivităţii de premiere ce va avea loc mâine, 22 februarie la Teatrul Tineretului, Piatra- Neamţ.