CONTESTAȚIILE LA PROBA INDIVIDUALĂ,

DISCIPLINA MATEMATICĂ-CLASELE VII-XII,

SE DEPUN ȘI SE SOLUȚIONEAZĂ ASTĂZI, 28.02.2019,

LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ÎNTRE ORELE 1630 -1730,

SPECIFICÂNDU-SE SUBIECTUL A CĂRUI PUNCTAJ

ESTE CONTESTAT.