În perioada 29 iunie6 iulie 2020, părinţii elevilor declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor
pentru înscriere în clasa a V-a, an şcolar 2020-2021,
vor depune la secretariat o cerere prin care se va specifica acceptul continuării studiilor la colegiul nostru.
În caz contrar vor fi declaraţi respinşi.
În ordinea mediilor şi a eliberării locurilor se pot înscrie în perioada 9-10 iulie 2020 elevii declaraţi iniţial respinşi.

 Director,

Prof. dr. DANIELA NEAMŢU