INFORMARE privind bursele

 – Elevii care au beneficiat de burse de ajutor social condiționate de venit sau burse de studiu în semestrul I, al anului școlar 2021-2022, au obligația de a reînoi documentele depuse până pe data de 27 ianuarie 2022.

– Bursele în semestrul II se vor acorda conform Ordinului nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022.

– Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

– Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

– Conform Hotărârii nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 în semestrul II al anului școlar 2021-2022 cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de:

  1. a) 500 lei, pentru bursa de performanță;
  2. b) 200 lei, pentru bursa de merit;
  3. c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
  4. d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

 

PÂNĂ PE DATA DE 27 IANUARIE 2022 SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DOSARELE PENTRU ACORDAREA DE BURSE.

În funcție de tipul de bursă, dosarul va cuprinde actele specificate în cerere (original și copie).

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (clasele V-XII)

elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – 693 lei. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL (clasele V-XII)

o dată pe an; elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie – 1039,50 lei.

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (clasele V-XII)

elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;

– elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului.

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (clasele IX-XII)

– elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu .

 

BURSE DE STUDIU (clasele V-XII)

–  elevi care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie – 1386 lei și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
  2. b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
  3. c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

 

BURSE DE MERIT/ PERFORMANȚĂ (clasele V-XII)

– se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor Ordinului 5870 din 22 decembrie 2021, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

 

Ataşăm următoarele documente:

  1. Anexe cereri
  2. Documente legislative