REGULAMENT  DE CONCURS

SUPER  ECO CLASA

Generalităţi

1.   La concurs se poate înscrie orice clasă a colegiului.

2.   Trebuie specificată echipa de lucru a clasei.

3.   Elevii fiecărei clase  vor realiza o fotografie cu starea clasei înainte de înscrierea în concurs,în scopul validării rezultatului final.

4.   Niveluri ale concursului :

A.     Estetizarea clasei :

a.    starea zilnică a curățeniei-verificarea în timpul orelor de concurs și la sfârșitul acestora-anunțată și neanunțată;

b.   completarea de către profesorii clasei a unor formulare de urmărire a stării de curățenie a clasei și a atmosferei acesteia cu aprecieri și depunctări;

c.   aspectul general al sălii de clasă (ambient,estetica sălii);

d.   starea clasei (pereți,pardoseli,pervaz,flori);

B.     Personalizarea clasei :

e.   prezentarea realizărilor colectivului:medalii,cupe,fotografii,afișe care să scoată în evidență acțiunile elevilor clasei,atât la nivelul școlii ,cât și extrașcolar;

f.    realizarea unei mascote a clasei,cu tema ecologică,folosind materiale reciclabile;

g.   realizarea unui imn al clasei,cu temă ecologică;

h.   realizarea unui afiș care să definească personalitatea colectivului clasei (siglă,deviză,fotografii reprezentative ale colectivului de elevi);

i.   realizarea unui colț ecologic al clasei;

j.   afișarea personalizată a codului eco al școlii: ,,Reciclează ! Pământul contează ! ” și a devizei  ,,Nouă ne păsa! Implică-te și tu ! “;

k.   realizarea unei pagini electronice a clasei care să poată fi legată la site-ul colegiului.

 

 

 

5. Criterii de evaluare:

  • Dacă unul din cele două niveluri, A și B nu se realizează, clasa este descalificată;
  • În cazul nivelului B, punctele e , i și j sunt obligatorii și trebuie atins cel puțin unul din punctele f,g,h,k.
  •  Originalitatea estetizării sălii de clasă;
  • Creativitatea elevilor în realizarea mascotei, afișului , imnului ,link-ului, panourilor de prezentare care exprimă personalitatea colectivului;
  •  În vederea protejării originalității și creativității elevilor, vor fi descalificate colectivele care folosesc aceleași idei inedite;

6.     Tot ceea ce se realizează în clasă de-a lungul concursului nu se modifică până la următoarea ediție a acestuia.

7.    De-a lungul derulării concursului se vor face fotografii care să surprindă evoluția proiectului.

8.    Realizarea de către membrii comisiei a unei fotografii cu starea finală a clasei după estetizare , împreună cu elevii și profesorul diriginte.

9.    Premii : diplome și medalii pentru originalitate, creativitate, cupa SUPER ECO CLASA, marele premiu-surpriza, etc.

10.   Evaluarea parțială se face de-a lungul întregului concurs, iar cea finală în ultima săptămâna a concursului.

11.   Premiile se acordă în cadru festiv,după evaluarea finală.

12.   Derularea concursului se realizează în perioada 24 februarie 2014  –  11 aprilie 2014.

13.   Juriul concursului este alcătuit din:

– președinte – un profesor al colegiului

– 6 membri  –  3 profesori

–  3 elevi -din rândul claselor care nu se înscriu în concurs.

 

 

Comitetul ECO