EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT, sesiunea, iunie – iulie  2020

Depunerea contestațiilor se realizează în centru de examen

  • 30 iunie 2020 – intervalul orar 16:00-20:00
  • 1 iulie 2020 – intervalul orar 8:00-12:00

Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. In cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/ reprezentantii legali ai acestuia. Comisia de examen informeaza candidatii cu privire la modalitatile de transmitere electronica (adresa de e-mail, pagina web etc.) prin afisare pe usa fiecarei sali de examen.

ADRESA DE EMAIL LA CARE SE DEPUN CONTESTAȚIILE, ÎN INTERVALELE ORARE PRECIZATE ANTERIOR, ESTE: cni@isjneamt.ro

Modelul de cerere  poate fi descărcat de AICI