Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț este gazda finalei Olimpiadei Internaţionale de Informatică pe Echipe – IOIT 2018 în perioada 23.05-28.05.2018. Finala națională s-a desfășurat tot la Piatra-Neamț, în perioada 1-3.03.2018.

Olimpiada Internaţională de Informatică pe Echipe – IOIT este o competiţie lansată de Italia, care a organizat ediţia inaugurală, în anul 2017, la Bologna. Ţările care au statut de membru la această competiţie sunt: România, Italia şi Federaţia Rusă. Menționăm că această competiție este înscrisă în Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate, poziția 43, aprobat prin O.M.E.N. 24980/22.01.2018.

Olimpiada Internaţională de Informatică pe Echipe – IOIT  este singulară în contextul concursurilor școlare prin organizarea probelor de informatică în echipe, prin combinarea etapelor on-line cu cele face-to-face, prin utilizarea limbii engleze ca limbă de concurs, prin egalitatea de șanse ce decurge din derularea probelor de concurs simultan în mai multe țări europene, cu subiecte unice.

În perioada 17-20 mai 2017, la Bologna, în cadrul IIS Aldini Valeriani-Sirani, a avut loc prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe echipe (IOIT 2017). La concurs au participat câștigătorii finalelor naționale din Italia, România și Federația Rusă, precum și echipajele școlilor leader, organizatoare ale fazelor naționale – Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț, Gymnasium 1517 din Moscova, IIS Aldini Valeriani-Sirani din Bologna.

Pentru ediția acestui an, pe lângă ţările cu statut de membru au fost invitate să participe mai multe ţări. Au confirmat Bulgaria, Republica Moldova, Italia, Federația Rusă. Conform regulamentului, această competiţie se organizează anual, prin rotaţie, de către fiecare ţară membră, conform unei planificări anterioare.