„Let Be Innovative And Social!” este un proiect strategic Erasmus+  ce se va desfășura pe parcursul a doi ani, începând cu 1 decembrie 2020, la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, beneficiind de colaborarea a cinci școli partenere: Colegiul Național de Informatică, România, OGEC Lycee de la Sauque, Franța, Praktikum, Finlanda, I.E.S. Francisco García Pavón, Spain, Şule Muzaffer Büyük Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey, cât și o organizație non-profit Centro Studi Didattico Ambientale Sibarys, Italy.

Echipa de implementare de la Colegiul Național de Informatică este compusă din doamnele profesoare Elena-Genoveva Irimia, coordonatorul proiectului, Daniela Neamțu, Elena-Brîndușa Stan, Dorina Mormocea, Elena-Brindușa Anghel, Brîndușa Chiriță, Maria Antoanela Berea, Ana-Mirela Mititelu și  Mirabela Brăduleț, expertul contabil al proiectului.

Scopul proiectului este de a dezvolta o strategie pentru o mai bună orientare profesională a elevilor și de a crește potențialul antreprenorial al acestora, folosind voluntariatul ca mijloc de învățare experiențială. Acesta va facilita o bună inserție pe piața muncii și îi va conduce pe elevi la formarea unui traseu profesional optim prin ancorarea în realitățile economice, sociale și cele individuale. Mai mult, acest proiect își propune să consolideze competențele sociale și civice ale elevilor, simțul inițiativei și a antreprenoriatului pentru a-i ajuta să-și aleagă o carieră în concordanță cu realitățile de pe piața muncii. Toți partenerii au experiență în proiecte sociale și de antreprenoriat și vor valorifica acest lucru prin prin crearea unui cadru virtual de învățare / predare / evaluare pentru ca toți elevii să aibă acces la instrumente de predare și formare pe tema enunțată.

Rezultatele imediate ale proiectului vor viza îmbunătățirea abilităților interpersonale, comunicarea în limba engleză, îmbunătățirea abilităților în comunicarea și TIC, dezvoltarea competențelor de a rezolva probleme sociale legate de comunitatea locală și a celor de leadership la nivelul elevilor, a capacității de management diversificând metodele de lucru prin metode non-formale, formale și informale și permițând studenților să urmeze acțiuni specifice în cadrul proiectului. Proiectul le oferă elevilor posibilitatea de a înțelege problemele sociale și de mediu cu care se confruntă comunitatea și de a încerca să rezolve aceste probleme prin crearea și implementarea unor proiecte sociale care-și vor găsi sustenabilitatea la nivel local. Se va crea o strategie de dezvoltare a spiritului antreprenorial în fiecare școală parteneră – o strategie pentru o mai bună orientare în carieră folosind învățarea experiențială și instrumentele digitale, dar și dezvoltarea de abilități și competențe antreprenoriale. Urmărește creșterea interesului profesorilor și elevilor pentru a colabora cu entitățile și autoritățile locale prin intermediul proiectelor europene și, în primul rând, pentru cele sociale. Incubatorul întreprinderilor sociale va fi menținut cel puțin doi ani după finalizarea proiectului de către fiecare instituție parteneră pentru a sprijini alte școli sau ONG-uri care doresc să dezvolte același tip de proiecte de antreprenoriatul social. De asemenea, școlile partenere vor organiza conferințe internaționale pentru a promova și disemina rezultatele și produsele intelectuale ale proiectului.

 

Obiectivele proiectului sunt:

O1.Dezvoltarea unor instrumente educaționale deschise pentru o mai bună îndrumare în carieră prin învățare experiențială și voluntarism pentru 150 de studenți în timpul proiectului în curs;

O2. Dezvoltarea strategiei pentru o mai bună orientare în carieră prin învățare experiențială și digitală în primul an de proiect;

O3.Formarea a 15 profesori pentru a deveni antrenor al studenților în antreprenoriat social și în utilizarea metodelor non-formale în timpul unui curs de formare în al doilea an  al proiectului;

O4. Creșterea competențelor soft a 150 de studenți pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii în timpul implementării proiectului;

O5.Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor antreprenoriatului social pentru elevii din fiecare școală. Acest obiectiv vizează creșterea cu 25% a interesului elevilor pentru antreprenoriatul social în rândul grupului țintă.

 

În perioada de implementare a proiectului se vor dezvolta următoarele produsele intelectuale:

  1. Platforma E-learning care va fi un instrument de învățare / predare pentru însușirea de cunoștințe și dezvoltarea de noi abilități în orientarea carierei, cât și dezvoltarea de abilități și competențe în domeniul antreprenoriatului social prin folosirea unor instrumente variate – jocuri, e-lecții, e-teste, iar fiecare școală parteneră trebuie să dezvolte instrumente animate în orientarea carierei și în antreprenoriat social, videoclipuri educaționale, hărți mentale și conținuturi grafice;
  2. Ghidul în carieră, e-Kit in Careeer Guidance, care va conține lecții electronice pentru dezvoltarea abilităților de antreprenoriat ale elevilor, o fișă pentru identificarea profilului voluntarului, exemple de bune practici, interviuri video cu voluntari, reprezentanți ai ONG-urilor, modele de rezolvare a problemelor comunităților prin voluntarism, secțiunea „Proiectul meu social” care îi va învăța pe elevi cum să dezvolte un proiect social; de asemenea, E-Kit-ul este o cale digitală educațională pe care fiecare student ar trebui să o aibă, concepută pe „competențe electronice pe piața muncii”, iar conținutul va fi disponibil în mod constant pe o tabletă, smartphone sau computer pentru a dezvolta abilități soft și de leadership oriunde, în grup sau individual, dincolo de limitele unei clase;
  3. E-Syllabus în antreprenoriat social care va oferi informații despre profilul antreprenorului social, modelele de rezolvare a problemelor comunităților prin antreprenoriat social în economia verde și coeziunea socială, un set instrumente pentru dezvoltarea unui plan de afaceri sociale și instrumente pentru dezvoltarea unei strategii de marketing, exerciții digitale pentru certificarea tipurilor de abilități în antreprenoriat social; acesta va fi postat pe platforma de învățare electronică și va fi utilizat de profesori și studenți pentru dezvoltarea unei mentalități de antreprenoriat în domeniile sociale;
  4. e-Curs de formare de antreprenori în antreprenoriat social, care va pregăti profesorii pentru a-i ajuta pe elevi să-și descopere/dezvolte abilitățile de antreprenori social, prin folosirea metodelor non-formale și informale. Acest e-curs va fi un instrument care va asigura sustenabilitatea proiectului pe tot parcursul acestuia și, de asemenea, după finalizarea acestuia. Astfel, profesorul format a deveni antrenor în antreprenoriat social va avea un instrument care îi va ajuta să pregătească profesorii și elevii de-a lungul generațiilor.

Pe parcursul derulării proiectului vor fi și trei mobilități care vor viza participarea elevilor: prima în septembrie 2021, în Franța, organizată de OGEC Lycee de la Sauque,  a doua în aprilie 2022, în Finlanda, organizată de Praktikum, iar a treia în iunie 2022, în România, a cărei gazdă va fi Colegiul Național de Informatică. Cea de-a patra mobilitate este dedicată formării profesorilor și va avea loc în iunie 2023 în Spania, gazda activității de formare fiind  I.E.S. Francisco García Pavón. De asemenea, se vor organiza trei întâlniri transnaționale  pentru membrii echipelor de implementare din organizațiile partenere, pentru a se discuta dezvoltarea proiectului, eventualele probleme întâlnite și măsurile care se vor lua pentru continuarea lui. Acestea vor fi în România, în mai 2021, Italia, octombrie 2021 și Turcia, septembrie 2022.