Arta ne încântă cel mai  sigur ochiul și sufletul, făcându-ne mai buni și mai frumoși. Fragmente de existență, surprinse ca într-un caleidoscop, se dezvăluie privitorului în expoziția care cuprinde lucrările atent selecționate de domnul profesor de educație plastică, Nicu Luca, aparținând elevilor colegiului pe care îi puteți cunoaște numai dacă schimbați unghiul observației.

Expoziția și-a propus să dezvăluie publicului trei perspective diferite asupra unei teme care, iată, i-a incitat din punct de vedere estetic pe colegii noștri : Costumul.  Prima evidențiată e cea a protecției, percepută fie sub aspectul unei armuri medievale, fie ca formă de a se sustrage influenței frigului sau, de ce nu, a spațiului cosmic. Desenele ne dezvăluie că ochiul atent și fin al observatorului poate îmbrăca forme diferite, uneori chiar rafinate, sub creionul micilor artiști.

Cea de-a doua perspectivă este cea a comunicării sociale, vestimentația devenind o formă de identificare cu zona geografică, culturală, națională din care se plăsmuiește fiecare ”personaj”. Acestora li se pot lesne asocia epoca, profesia, statutul social. Uneori, fascinat de universul ludic sau cel phantasy, creatorul re-construiește realitatea pe paradigme mai mult sau mai puțin recognoscibile receptorului.

Care să fie cea de-a treia perspectivă? Rămâne să o descoperiți, asumându-vă calitatea cel puțin de privitor, dacă nu chiar de receptor.

                                                                         Redacția Infopuls