În perioada 22 – 30 mai 2010 la Colegiul Naţional de Informatică a avut loc a doua mobilitate din cadrul proiectului Comenius bilateral, numit „ Promovarea unui colţ din Europa”, stabilit între unitatea de învăţământ nemţeană şi VÐÁ KAUNO

TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA, KAUNAS, LITUANIA. Proiectul se implementează pe parcursul a doi ani, scopul fiind acela de a dezvolta abilităţile de comunicare în limbi străine prin intermediul TIC şi media în contextul cunoaşterii diversităţii europene. 
În seara de 22 mai 2010, au fost aşteptaţi 25 de elevi lituanieni, însoţiţi de patru doamne profesoare: Daiva, director adjunct; Jurate- profesor de engleză; Astride- profesor de rusă şi Diana- profesor de franceză.
Incursiunea pe meleagurile nemţene a debutat cu iniţierea în tainele, frumuseţile şi pitorescul oraşului. Tatonările de început, făceau posibilă comprehensiunea diferenţelor : de relief, mai înainte de toate, muntele fiind cel care şi-a imprimat existenţa pe retina memoriei, datorită omniprezenţei sale, dar şi pentru că avea să devină provocarea cea mai mare pentru parteneri; arhitectonice- Curtea domnească, Turnul lui Ştefan, Teatrul Tineretului, Muzeul de istorie, gara, bisericile; climaterice; de mentalităţi şi, nu în ultimul rând, diferenţelor generate de  acel modus vivendi particular  fiecărei naţii. Excursiile şi drumeţiile  tematice au avut drept scop legarea unor prietenii trainice, cunoaşterea unor peisaje frumoase din zona Neamţului, vizitarea unor obiective culturale şi istorice precum: mănăstirile judeţului- Pângăraţi, Bistriţa, Neamţ, Văratic, Agapia; muzeul de Artă tradiţională, Târpeşti; cetatea Neamţului; dar şi a unor obiective turistice: Lacul Roşu, Cheile Bicazului, masivul Ceahlău.
Ziua de luni, 24 mai 2010, a însemnat un alt fel de intercunoaştere deoarece a avut loc primul curs de limbă maternă la care erau prezenţi elevi din ambele ţări. Cu această ocazie s-a realizat o analiză SWOT a site-ului proiectului (http://cni.nt.edu.ro/lituania), în urma căreia    s-au configurat traiectoriile modalităţilor de lucru şi s-au revizuit cunoştinţe deja asimilate în urma mobilităţii 3-10 mai 2010 a doamnelor profesoare  Roma Vaitiekaitiene şi Violeta Zidonyte. Lucrul la dicţionarul vizual RO-EN-LT a fost abordat prin diferite startegii- conferinţă live meeting cu Lituania, facilitată de firma Microsoft; lucru pe echipe- asocierea cuvintelor corespunzătoare celor trei limbi cu imagini reprezentative, folosindu-se calculatorul; realizări grafice ale elevilor cărora li s-au ataşat lexemele definitorii, etc).Tematicile atinse au fost: turismul, sporturile, oamenii.
Cursurile de limbă s-au desfăşurat de-a lungul întregii perioade, fiind susţinute prin colaborarea dintre profesorii români şi cei din Lituania, utilizându-se şi de data aceasta diverse strategii, de la discuţii variate, până la jocuri dinamice.
Expoziţia de fotografie ” Interferenţe româno- lituaniene”a fost rezultatul interesului de promovare a fiecărei zone, a obiceiurilor şi tradiţiilor celor două popoare, dar şi al mândriei de a-şi demonstra măiestria în arta fotografică pe care o deţin.
Provocările au fost şi pe plan sportiv, prin meciurile de fotbal şi baschet care au încins spiritele şi care au dat frâu liber competiţiei, fiecare dintre echipe dorind să câştige pentru cinstirea drapelului ţării sale. Nu a fost vorba de învinşi sau învingători, ci de dorinţa de joc şi de respect reciproc între reprezentanţii a două popoare cu mentalităţi şi culturi diferite.
Toate aceste zile au făcut ca nerăbdarea elevilor şi profesorilor ( d-na. director CNI, Elena- Genoveva Irimia; dl. director adj. CNI, Vasile Diaconu; prof. Alina Jilavu, prof. Maria Berea, prof. Diana Bejan, prof. Carmen Zaharescu, prof. Nicu Luca, ing. Ovidiu Nechita, ing. Daniel Dorobanţu) de a pleca în mobilitatea din Kaunas, Lituania,  să crească, motivându-i pe cei dintâi să lucreze pe diferitele paliere ale proiectului, astfel încât să atingă punctajul vizat în criteriile de selecţie.
Click pentru imagini de la activitati:
            – Prima zi
            – Activitati din 26 mai
            – 27 mai – excursie la Tg. Neamt
            – Excursie pe Masivul Ceahlau