PRECIZĂRI

PRIVIND  DOSARELE PENTRU ACORDAREA DE BURSE

BURSE DE AJUTOR SOCIAL – venit (clasele V-XII)

și

BURSE DE STUDIU (clasele V-XII)

 

           Începând cu semestrul al II lea se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv octombrie-decembrie 2021 (pentru bursa de studiu) și ianuarie-decembrie 2021 (pentru bursa de ajutor social), astfel: 1524 de lei, respectiv 1540 lei pentru salariatul care are în întreținere o persoană, 1556 de lei pentru salariatul care are în întreținere 2 persoane, 1572 de lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane și 1604 de lei pentru salariatul care are în întreținere 4 persoane.