În fişierul ataşat se găseşte prezentarea proiectului LEONARDO DA VINCI “Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniul reţelelor de calculatoare”

Germania_Retele_LDV