Vineri, 10 noiembrie 2017, ora 13, va avea loc testul de limbă engleză, în laboratoarele de informatică.

Testul vizează evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză, printr-un test de tip grilă cu itemi de gramatică, vocabular și de înțelegere a textului citit.