ANUNȚ IMPORTANT!

Conform OMEC nr. 5924 din 3.11.2020 privind prorogarea Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, în anul școlar 2020-2021 Olimpiada de Informatică pe Echipe nu poate fi organizată cu statul de olimpiadă școlară națională.

În contextul epidemiologic actual, Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț dorește să sprijine elevii performanți din domeniul informaticii, în condiții de siguranță a sănătății. Astfel, în calitate de Școală Lider, organizăm în acest an școlar Competiția Națională de Informatică pe Echipe în sistem online. Vor fi respectate toate prevederile Regulamentului de Organizare și Desfășurare a IIOT. Etapele preliminare se vor desfășura simultan cu etapele olimpiadei din Italia, cu subiecte comune.

Lista cu echipele înscrise va fi postată pe site-ul competiției, după verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere.