Loading...
Home2020-09-09T13:41:47+02:00

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes!

Albert Einstein

Dragi elevi și profesori,
Stimați părinți,

Orice nou început stă sub semnul entuziasmului, mai ales dacă este scutit de comparaţii inhibante sau de prejudecăţi demolatoare, iar începutul anului școlar 2020-2021 nu face excepție, chiar dacă este dublat de provocări fără precedent, generate de pandemia de Covid-19.

Din această perspectivă, Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț își propune să asigure elevilor săi, în deplină siguranță, accesul la o educație de calitate, invitația pe care v-o adresăm fiind aceea de a da dovadă de solidaritate în încercarea de a surmonta problemele pe care am putea să le întâmpinăm pe parcursul acestui an școlar.

Anul școlar special 2020-2021 va începe luni, 14 septembrie. Este un an special pentru comunitatea CNI, anul în care împlinim 30 de ani de învățământ informatic. Este anul în care provocarea pandemiei se va transforma în oportunitatea digitalizării educației la colegiul nostru. Am realizat în această vară împreună cu partenerii noștri din administrația publică, agenți economici, părinți și personalul școlii o rețea informatizată ce va aduce sala de clasă în viitor.

La Colegiul Național de Informatică, conform ordinului în vigoare și situației declarate de DSP (scenariul galben), pentru celelalte clase în afară de clasele terminale, 50 % dintre elevii unei clase sunt prezenți la școală, în timp ce colegii lor participă online la aceleași cursuri, în timp real și în interacțiune cu cadrele didactice și colegii, pe un grup la care au acces numai membrii comunității respective. În orice situație, este nevoie de acordul cadrului didactic, conform prevederilor LEN, iar elevii și părinții trebuie informați în legătură cu consecințele legale ale distribuirii acestor înregistrări în afara grupului fără acordul cadrului didactic și al părinților elevilor. Înregistrările lecțiilor sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă și nici părinții acestora nu au permisiunea de a le accesa fără acordul cadrului didactic și al părinților tuturor celorlalți elevi.

Pentru clasele a VIII-a și a XII-a se propune un melanj între scenariul verde și scenariul galben. Astfel, pentru fiecare clasă de elevi, săptămânal, 25 elevi vor fi prezenți fizic în clase, iar 5 elevi vor urmări orele online. Prezența fizică se va face în ordine alfabetică sau în funcție de discuțiile dirigintelui cu părinții referitor la situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceștia.

Accesul în instituția de învățământ se va realiza doar pe poarta principală. Fluxul de elevi va fi gestionat de către persoane desemnate din cadrul Colegiului Național de Informatică, iar distanțarea fizică va fi menținută folosind marcaje aplicate pe sol.

În corpul principal, elevii din clasele de gimnaziu vor intra pe la ușa principală (intrarea profesorilor), vor urca pe scara profesorilor până la etajul al doilea, apoi vor merge la clasele lor și vor ieși pe ușa dinspre terenul de sport; elevii din clasele a IX-a vor intra pe ușa dinspre terenul de sport, vor urca până la etajul întâi, apoi vor merge la clasele lor și vor ieși pe ușa profesorilor; elevii din clasele a XII-a și a XI-a D vor intra pe ușa elevilor și vor ieși pe aceeași ușă; elevii din clasele a X-a (cursurile se desfășoară după-amiază) vor intra pe ușa dinspre părculeț și vor ieși pe ușa dinspre terenul de sport.

În corpul de clădire cu laboratoare, intrarea și ieșirea elevilor din clasele a XI-a și a celor care au ore de informatică se vor face pe aceeași ușă, păstrându-se distanța corespunzătoare între elevi.

Procedura specifică privind desfășurarea actului educațional pe perioada pandemiei de COVID 19 la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț va fi postată pe siteul colegiului, pe facebook și transmisă de către profesorii diriginți pe grupurile de discuții cu părinții.

Toate informațiile necesare deschiderii anului școlar vor fi postate pe site-ul colegiului http://cni.nt.edu.ro/, vineri dimineață, 11.09.2020, după aprobarea scenariului propus de școala noastră de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Nimeni nu ne poate garanta că totul va fi perfect, dar ceea ce putem face este să rămânem deschiși dialogului și soluțiilor comune, ca și până acum, într-un parteneriat care să asigure buna desfășurare a actului educațional.

Cu încredere în parteneriatul nostru,
Daniela Neamțu
Director al Colegiului Național de Informatică Piatra-Neamț

DE CE SĂ ALEGI COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ?

Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, având toate clasele de profil real, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică, face parte  dintr-o elită restrânsă a unităţilor din ţară cu acest specific, fiind singura din judeţul Neamţ.

Colegiul Naţional de Informatică formează profesionişti de marcă în domeniul IT, care demonstrează abilităţi şi competenţe antreprenoriale, flexibilitate în gândire, spirit creativ, gust estetic şi artistic.

Elevii şcolii, distribuiţi în 24 de clase de liceu şi 8 clase gimnaziale, selectaţi prin examene şi concursuri, se implică în promovarea valorilor culturale şi artistice, în proiecte naţionale şi europene care vizează îmbunătăţirea calităţii educaţiei în şcoală, educaţia interculturală, educaţie antreprenorială, educaţia pentru mediu, educaţia împotriva violenţei şi drogurilor, educaţia morală, educaţia pentru sănătate etc.

Zilele Colegiului Național de Informatică
Piatra-Neamț ne oferă bucuria, în prag de Crăciun, de a ura elevilor,
profesorilor, părinților, întregii comunități CNI, ca spiritul generozității și al speranței să vă lumineze casa și viața, cu bucurii și împliniri alături de cei dragi!

Consiliul de administrație al Colegiului Național de Informatică Piatra-Neamț
Director, prof. dr. Daniela Neamțu

VALORILE C.N.I.

Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite. C.N.I. are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări şi tehnologia cea mai avansată, integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi internaţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului în echipa, promovarea brandului „Colegiul National de Informatica”, promovarea performantei școlare, deschiderea spre comunitatea locală şi europeană.

Ne imaginăm că vom reuși să transformăm procesul de învățare într-o nouă experiență, care permite comunității alcătuită din elevi și profesori să se integreze în societatea cunoașterii. Ne imaginăm că vom trece dincolo de limitele sălii de clasă și de modelele tradiționale de învățare, transformând procesul educațional clasic, într-unul interactiv, inspiraţional și relevant, într-o lume modernă. Ne imaginăm parte a unei comunități virtuale educaționale, în care oamenii își doresc să învețe utilizând cu plăcere tehnologia digitală a viitorului.

Colegiul National de Informatică se dovedește a fi un sistem deschis prin normele, valorile și idealurile promovate având ca țintă strategică „performanța organizațională”. Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare.  Se întâlnesc și cazuri de elitism profesional, individualism, competiție, intelectualism, rutină, conservatorism, automulțumire.

Climatul organizației școlare este unul deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber și deschis.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesați și prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. În conținutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a personalului nedidactic.

Într-o prezentare succintă, valorile și aspirațiile care ne stimulează și ne caracterizează sunt următoarele:

 • Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive.
 • Asigurarea coerenței și forței interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanței
 • Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opțiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecționare și auto depășire.
 • Grad ridicat de angajare socială și profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizației și democrației
 • Promovarea umanismului, dăruirii, egalității șanselor, toleranței și respectului reciproc
 • Promovarea modelului „a învăța cum să înveți” pentru a ști cum să te integrezi, să te perfecționezi și să te realizezi
 • Valori ce vizează țările și lumea precum: patriotism, conștiința neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc.
 • Abordarea științifică a realității, discernământul, căutarea adevărului, reflecția etc.

Colegiul National de Informatică este și va fi o comunitate școlară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală și profesională, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaționale. Colegiul nostru va continua să-și pregătească elevii – după cum o confirmă tradiția acestei instituții – în spiritul cerințelor societății moderne, astfel încât, la finalul anilor de școlarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalități: a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face, a învăța pentru a fi și a învăța pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activități de învățare diferențiată și adecvată particularităților de vârstă, intereselor și nevoilor individuale, să punem în valoare potențialul elevilor noștri, să îi facem apți de colaborare, competiție și performanță. Elevii liceului nostru vor fi consiliați pentru o corectă orientare școlară și profesională și vor fi capabili să-și urmeze studiile în unitățile de învățământ superior din țară și străinătate sau vor fi supravegheați pentru inserția pe piața muncii în acord cu pregătirea lor.

Şcoala noastră pune în centrul atenției elevul (beneficiarul ofertei educaționale), crezând în următoarele valori educaționale:

 • îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și a încrederii în sine, prin recunoașterea și încurajarea oricăror acumulări pozitive ;
 • aspirațiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori;
 • respectarea intereselor și opțiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis preocupărilor lui dar nevoilor comunității locale;

pregătirea adolescentului pentru educație permanentă, autoformare continuă, schimbare.

Ultimele articole adăugate

Load More Posts

Contact Info

Str. Mihai Viteazu Nr. 12, Piatra-Neamț, 610226

Phone: +40233227510

Mobile: +40371327991

Fax: +40233227529

Web: cni.nt.edu.ro

Postări recente