Loading...
Home2020-04-01T20:03:55+02:00

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes!

Albert Einstein

Dragi elevi,

În primul rând, și cel mai important, sper că voi și familia voastră sunteți sănătoși! Celor care s-au îmbolnăvit sau au membri ai familiei care s-au îmbolnăvit, le doresc o recuperare rapidă și lină din această boală teribilă.

În al doilea rând, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru eforturile lor fantastice de a continua procesul de învățare prin medii on-line. Sunt foarte mândră de eforturile și implicarea tuturor, elevi, profesori și părinți! Mulțumesc!

În al treilea rând, este important să rămânem în contact unul cu celălalt. Să fii forțat să stai acasă și să lucrezi de acolo, evident, nu este plăcut. Cu toate acestea, unele persoane sunt afectate mai mult decât altele. Nu ezitați în a vă contacta profesorii, colegii, consilierul școlar dacă aveti o problemă. Trebuie să trecem împreună prin asta.

Cele mai bune urări și stai acasă în siguranță,

Daniela Neamțu

Director al Colegiului Național de Informatică
Piatra-Neamț

DE CE SĂ ALEGI COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ?

Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, având toate clasele de profil real, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică, face parte  dintr-o elită restrânsă a unităţilor din ţară cu acest specific, fiind singura din judeţul Neamţ.

Colegiul Naţional de Informatică formează profesionişti de marcă în domeniul IT, care demonstrează abilităţi şi competenţe antreprenoriale, flexibilitate în gândire, spirit creativ, gust estetic şi artistic.

Elevii şcolii, distribuiţi în 24 de clase de liceu şi 8 clase gimnaziale, selectaţi prin examene şi concursuri, se implică în promovarea valorilor culturale şi artistice, în proiecte naţionale şi europene care vizează îmbunătăţirea calităţii educaţiei în şcoală, educaţia interculturală, educaţie antreprenorială, educaţia pentru mediu, educaţia împotriva violenţei şi drogurilor, educaţia morală, educaţia pentru sănătate etc.

Zilele Colegiului Național de Informatică
Piatra-Neamț ne oferă bucuria, în prag de Crăciun, de a ura elevilor,
profesorilor, părinților, întregii comunități CNI, ca spiritul generozității și al speranței să vă lumineze casa și viața, cu bucurii și împliniri alături de cei dragi!

Consiliul de administrație al Colegiului Național de Informatică Piatra-Neamț
Director, prof. dr. Daniela Neamțu

VALORILE C.N.I.

Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite. C.N.I. are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări şi tehnologia cea mai avansată, integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi internaţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului în echipa, promovarea brandului „Colegiul National de Informatica”, promovarea performantei școlare, deschiderea spre comunitatea locală şi europeană.

Ne imaginăm că vom reuși să transformăm procesul de învățare într-o nouă experiență, care permite comunității alcătuită din elevi și profesori să se integreze în societatea cunoașterii. Ne imaginăm că vom trece dincolo de limitele sălii de clasă și de modelele tradiționale de învățare, transformând procesul educațional clasic, într-unul interactiv, inspiraţional și relevant, într-o lume modernă. Ne imaginăm parte a unei comunități virtuale educaționale, în care oamenii își doresc să învețe utilizând cu plăcere tehnologia digitală a viitorului.

Colegiul National de Informatică se dovedește a fi un sistem deschis prin normele, valorile și idealurile promovate având ca țintă strategică „performanța organizațională”. Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare.  Se întâlnesc și cazuri de elitism profesional, individualism, competiție, intelectualism, rutină, conservatorism, automulțumire.

Climatul organizației școlare este unul deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber și deschis.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesați și prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. În conținutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a personalului nedidactic.

Într-o prezentare succintă, valorile și aspirațiile care ne stimulează și ne caracterizează sunt următoarele:

 • Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive.
 • Asigurarea coerenței și forței interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanței
 • Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opțiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecționare și auto depășire.
 • Grad ridicat de angajare socială și profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizației și democrației
 • Promovarea umanismului, dăruirii, egalității șanselor, toleranței și respectului reciproc
 • Promovarea modelului „a învăța cum să înveți” pentru a ști cum să te integrezi, să te perfecționezi și să te realizezi
 • Valori ce vizează țările și lumea precum: patriotism, conștiința neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc.
 • Abordarea științifică a realității, discernământul, căutarea adevărului, reflecția etc.

Colegiul National de Informatică este și va fi o comunitate școlară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală și profesională, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaționale. Colegiul nostru va continua să-și pregătească elevii – după cum o confirmă tradiția acestei instituții – în spiritul cerințelor societății moderne, astfel încât, la finalul anilor de școlarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalități: a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face, a învăța pentru a fi și a învăța pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activități de învățare diferențiată și adecvată particularităților de vârstă, intereselor și nevoilor individuale, să punem în valoare potențialul elevilor noștri, să îi facem apți de colaborare, competiție și performanță. Elevii liceului nostru vor fi consiliați pentru o corectă orientare școlară și profesională și vor fi capabili să-și urmeze studiile în unitățile de învățământ superior din țară și străinătate sau vor fi supravegheați pentru inserția pe piața muncii în acord cu pregătirea lor.

Şcoala noastră pune în centrul atenției elevul (beneficiarul ofertei educaționale), crezând în următoarele valori educaționale:

 • îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și a încrederii în sine, prin recunoașterea și încurajarea oricăror acumulări pozitive ;
 • aspirațiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori;
 • respectarea intereselor și opțiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis preocupărilor lui dar nevoilor comunității locale;

pregătirea adolescentului pentru educație permanentă, autoformare continuă, schimbare.

Ultimele articole adăugate

Load More Posts

Contact Info

Str. Mihai Viteazu Nr. 12, Piatra-Neamț, 610226

Phone: +40233227510

Mobile: +40371327991

Fax: +40233227529

Web: cni.nt.edu.ro

Postări recente