Accesarea și implementarea de proiecte europene este deja o tradiție în Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț – Școală Europeană, care, prin intermediul acestora, vizează  atingerea nivelului de performanță al Uniunii Europene în oferirea serviciilor educaționale specifice învățământului preuniversitar.

În urma evaluării candidaturii depuse în octombrie 2022, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț a obținut Acreditarea pentru proiecte Erasmus+, Domeniul Educație școlară, pentru perioada 2023-2026.  Acreditarea acordată de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației școlare care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.

Obținerea acreditării Erasmus+ este rezultatul elaborării unui plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui proiect amplu de dezvoltare organizațională. Valorile dominante ale culturii noastre educaționale (egalitatea, inovația, creativitatea și grija față de mediu), interesul personalului didactic pentru perfecționare și managementul școlar centrat pe obiective strategice sunt elementele cheie care au contribuit la această reușită.

Scopul activităților desfășurate în perioada celor trei ani de acreditare este schimbarea  mentalității la nivelul comunității școlare, ca urmare a transformării reale într-o Organizație care învață. Acreditarea obținută va permite aplicarea unui plan care va influența pozitiv actul educațional, parteneriatul profesor-elev și managementul la nivelul întregii comunități a colegiului. Procesul educațional clasic se va transforma într-unul interactiv, interdisciplinar, inspirațional și relevant, cu aplicabilitate practică directă în lumea modernă și cu integrarea educației sustenabile, construind un sistem organizațional coerent, în care să predomine colaborarea și responsabilitatea socială și care să contribuie la dezvoltarea dimensiunii internaționale a educației.

Proiectul urmărește, atât la personalul colegiului, cât și la elevi, dezvoltarea de competențe și abilități de folosire a unor metode inovative de predare-învățare, perfecționarea competențelor de comunicare și digitale, dezvoltarea competențelor de leadership și de lucru în echipă, creșterea procentului de persoane cu deprinderi de viață sustenabile prin educație formală și non-formală.

Reușita a fost o încununare a efortului deosebit depus de o echipă de profesori dedicați ai liceului, cărora le mulțumim pentru că fac parte din familia CNI!