Înscriere la clasa a V-a, pentru anul școlar 2024-2025

ANUNT inscriere clasa a V-a 2024-2025 (format PDF)

Pentru anul şcolar 2024/2025, sunt aprobate în planul de şcolarizare, 2 clase a V-a, cu 26 de locuri fiecare (total 52 de locuri).

Înscrierea candidaților pentru clasa a V-a se poate realiza prin depunerea dosarului de înscriere la unitatea școlară

DOCUMENTE NECESARE:

  • Cererea de înscriere în clasa a V-a (se poate descărca de aici)
  • Copie după certificatul de naștere al copilului
  • Copie BI/CI părinți

 

Perioada de înscriere: 15.05 – 11.06.2024

Data susținerii testului de departajare: 15 Iunie 2024

Atenție!

În situația în care se vor înscrie mai mulți elevi decât numărul locurilor alocate, aceștia vor susține un TEST DE DEPARTAJARE la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.

Înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, în anul școlar 2024/2025, se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la TESTUL DE DEPARTAJARE, până la ocuparea locurilor disponibile (52).

În cazul punctajelor egale, pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare:

  • punctajul obținut la proba de Matematică;
  • punctajul obținut la proba de Limba și literatura română;
  • DACĂ DEPARTAJAREA NU SE VA PUTEA REALIZA DUPĂ APLICAREA CRITERIILOR DE MAI SUS, TOȚI CANDIDAȚII AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE VOR FI DECLARAȚI ADMIȘI.