Colegiul National de Informatică a răspuns apelului ISJ și ME și, în săptămâna 9 – 15 mai 2022,  s-au desfășurat, în orele de dirigenție cu precădere, activități de informare și dezbatere care au promovat egalitatea de șanse între femei și bărbați în spiritul nediscriminării, nonviolenței și eliminării stereotipurilor.

Doamnele profesoare Luca Cristina (6 B), Carmen Florescu (9 A), Chelaru Elena (9 C), Morte Silvia (9 D),  Ene Raluca  (10 C), Berea Maria (10 E, 8 A), , Anghel Brândușa (11 E)  au abordat la clase teme ca drepturile copilului, egalitatea de șanse şi de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură şi la informare; egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în domeniul muncii; egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei ; soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, sub titluri edificatoare – Discriminarea sugrumă potențialul, Combate violența domestică, Discriminare de gen, Umanitate = Egalitate. Doamna profesoară Claudia Dragan a realizat cu elevii clasei a 10-a  F  o lecție în care a demonstrat prin scenete in limba engleză – Life lessons – care sunt efectele discriminării dintre femei și bărbați.

Elevii au fost încântați să se informeze și să participe la această activitate, conștienți fiind de faptul că aceste probleme există și că, doar conștientizându-le, le pot ameliora.

Prof. Raluca ENE