Ducerea produselor

Workshop la clasele gimnaziale

Workshop la clasele liceale

Violența reprezintă un fenomen în creștere în România, indiferent dacă este verbală sau fizică. Abuzul domestic reprezintă un cerc vicios al acestei probleme cu care se confruntă țara noastră, deoarece foarte rar poate fi înlăturat și, adesea, continuă atâta timp cât victima și abuzatorul sunt în viață.

În cadrul programului Erasmus+ „Let Be Innovative and Social”, care se derulează la Colegiul Național de Informatică începând cu decembrie 2021, elevii participanți s-au hotărât să ajute adolescenții și femeile care sunt abuzate acasă de soț, partener sau tată prin crearea unui proiect social Proaction. Scopurile principale sunt de a educa tinerii în legătură cu pericolul acestui fenomen, de a ridica stigma pusă asupra victemelor abuzului domestic, de a le încuraja să caute ajutor profesional și de a sprijini femeile aflate în situații critice.

Pentru a atinge aceste obiective, coordonatorii proiectului și-au propus să organizeze diverse ateliere alături de personal de specialitate pe tema abuzului domestic. Astfel, în data de 22 decembrie, au organizat, în cadrul Zilelor Colegiului Național de Informatică, un workshop la care au participat elevi de toate vârstele, de la gimnaziu – clasa a VII-a B, până la liceu – clasele a XI-a A, a IX-a E, a IX-a A, a X-a C și a X-a F. Workshopul s-a bucurat de experiența doamnei profesor Ionela Meda Știrbu, inspector școlar pentru învățământ special și proiecte educaționale  la ISJ Neamț.

La gimnaziu, activitatea a constat în organizarea unor jocuri de cunoaștere, copiii fiind organizați în echipe, care au făcut un rebus din care a rezultat, pe verticală, cuvântul VIOLENȚA. De asemenea, au primit o foaie cu diverse citate, pe care le-au analizat. După ce le-au studiat, ei au observat cum comportamentul lor afectează violența domestică. La finalul workshopului, unul dintre ei a desenat un brad și fiecare a trebuit să-și imagineze ce cadou ar vrea să fie pentru a fi așezat sub brad.

La liceu, workshop-ul a început printr-un joc de cunoaștere în care elevii au avut la dispoziție cinci minute să iasă din clasă și să găsească un obiect cu ajutorul căruia să se prezinte. În continuare, s-a discutat cum arată abuzul domestic în viziunea adolescenților și ce așteptări au aceștia de la atelierul la care participă. Următoarea activitate a constat în gruparea elevilor în echipe de câte 4-5, cărora li s-a dat sarcina să se gândească la o situație reală de violență domestică de care au auzit. Li s-a cerut să deseneze victima și abuzatorul sub forma unor animale și să le atribuie câte cinci caracteristici fiecăruia. Fiecare grupă a prezentat pe rând situația aleasă și trăsăturile scrise. Astfel s-a reușit crearea unui portret moral al persoanelor abuzive și al victimelor acestora.

Pornind de la situațiile discutate, tinerii au învățat cum să recunoască și să ajute o persoană ce este abuzată domestic, fără a deveni ei însăși victime. De asemenea, au aflat că schimbarea pornește de la ei și acțiunile lor viitoare, care nu trebuie să incite la comportamente periculoase. La sfârșitul orei s-a desenat un brad în fața clasei și fiecare participant a fost invitat să scrie ce ornament și-ar dori să fie, activitate destinată destinderii atmosferei.