• Depunerea contestațiilor se realizează în centrul de examen în data de 3 iulie 2023, între orele 12:0-18:00

Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații, completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia. Comisia de examen informează candidații cu privire la modalitățile de transmitere electronică (adresa de email, pagina web, etc, prin afișare pe ușa fiecărei săli de examen.

 

  • Depunerea /transmiterea prin mijloace electronice a contestațiilor se face doar la adresa de email: cni@isjneamt.ro

 

Model cerere contestatie BAC-2023