Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite. C.N.I. are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări şi tehnologia cea mai avansată, integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi internaţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului în echipa, promovarea brandului „Colegiul National de Informatica”, promovarea performantei școlare, deschiderea spre comunitatea locală şi europeană.