Cadrele didactice cu experienta asigura o pregatire corespunzatoare elevilor. Drept dovada sunt rezultatele obtinute de elevii liceului la olimpiade, concursuri de specialitate, examene de bacalaureat si admitere în învatamântul superior. Ei sunt ajutati în activitatea lor educativa de 1 profesor cu doctorat, 2 doctoranzi, precum si de experienta celor 27 profesori cu gradul I si 10 profesori cu gradul II. Colectivul profesoral este completat cu un numar de 18 profesori cu definitivat si cu 14 profesori debutanti, care au o exceptionala pregatire profesionala în ciuda tineretii lor.

DOCUMENTE CATEDRE
Fişa activitate “Să ştii mai multe, să fii mai bun” Download
ORDIN Nr. 6211 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar Download
ORDIN privind structura anului scolar 2012 – 2013 Download
Documentele Catedrei, Comisiei metodice Download
Fişa cadrului didactic Download
Fişa individuală de formare continuă Download
Portofoliul cadrului didactic Download
Portofoliul profesorului metodist Download
Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” Download
Fișa postului și de evaluare Fisa post didacticFISA CADRU AUTOEVALUARE
Fișe post didactic auxiliarFișe evaluare didactic auxiliar
Graficul/calendarul activităţilor de evaluare Download
Model de proiect pentru participarea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit Download

 

 

 

LEGISLAŢIE
METODOLOGIE privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar
 Download
REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  Download
STATUTUL ELEVULUI  Download
ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului școlar 2014-2015  Download
ORDIN Nr. 5560 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013  Download
ORDIN Nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare  Download
ORDIN Nr. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor
privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
 Download
ORDIN Nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
 Download
ORDIN Nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic
în vederea ocupării unei funcţii didactice
 Download
ORDIN Nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 Download
ORDIN Nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ  Download
ORDIN Nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional  Download
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 Download
ORDIN Nr. 5561 din 31 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  Download
ORDIN Nr. 5565 din 31 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învţământ preuniversitar  Download

 

PERSONALUL ŞCOLII

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

 1. Neamțu A. Daniela           Director – Științe socio-umane –
  Declaratie interese/ avere: 
  201420152016, 2017, 2018, 2019, 2020
 2. Diaconu N. Vasile             Director adjunct – Informatică – 
  Declaratie interese/ avere:
   201420152016, 2017, 2018, 2019, 2020
 3. Andone V. Elena
 4. Anghel C. Elena-Brîndușa
 5. Bejan G. Diana Cristina
 6. Berea V. Maria Antoaneta
 7. Blaga A. Gabriela
 8. Brînzei G. Florin
 9. Bucur G. Viorica
 10. Câtea A. Lența
 11. Chelaru G. Elena
 12. Chertic N. Laura
 13. Chirița I. Cerasela-Brîndușa
 14. Ciobanu G. Petre
 15. Ciurlea G. Ionuț-Octavian
 16. Ciurlea V. Viorel
 17. Corlățeanu C. Carmen-Elena
 18. Costrachevici S. Elena
 19. Cozma V. Luminița
 20. Dascălu V. Carmen-Liliana
 21. Ene M. Mihaela Raluca
 22. Ene S. Dumitru
 23. Florescu C. Carmen
 24. Fronea S. Mariana
 25. Ghineț V. Mihaela
 26. Grigoriu E. Loana-Taina
 27. Hogea V. Ana Maria
 28. Hulpoi-Iacob I. Teodora
 29. Iftime Gh. Cristina
 30. Irimia V. Elena Genoveva
 31. Dragan D. Claudia
 32. Lazăr V. Vasile
 33. Lostun N. Mihai
 34. Luca C. Cristina Elena
 35. Luca C. Nicu Costel
 36. Manolache V. Gheorghe
 37. Mititelu G. Ana Mirela
 38. Mitrea V. Elena
 39. Mormocea  D. Dorina
 40. Morțe Silvia-Ioana
 41. Nistor  E.O. Sergiu-Mircea
 42. Nour D. Georgeta
 43. Pavăl V. Constantin
 44. Preisler H. Jerard-Octav
 45. Sauciuc  G. Nicoleta Alina
 46. Săndulescu A. Loredana Irena
 47. Secară V. Cristinel
 48. Stan N. Elena-Brîndușa
 49. Țăbârnac G. Cornelia
 50. Țepeș M. Marius-Manole
 51. Ungureanu P. Florentina
 52. Zaharescu N. Carmen-Mihaela

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 1. Asavei Alexandrina – secretar șef
 2. Purcaru Ana
 3. Moisă Maria Mirabela
 4. Boțu Elena
 5. Timu Ionelia
 6. Tomșa Alina
 7. Dorobanțu Daniel
 8. Nechita Ovidiu
 9. Manolache Luminița
 10. Panainte Olga
 11. Avasilcăi Maria
 12. Cojoc Viorica
 13. Brăduleț Mirabela
 14. Minuț Daniela
 15. Rotaru Mihaela

PERSONAL NEDIDACTIC

 1. Cozma Ramona-Alina
 2. Crăescu Maria
 3. Rusu Maricica
 4. Scurtu Rodica
 5. Crăescu Elena
 6. Nica Mihaela
 7. Ostaficiuc Maria
 8. Trifescu Anișoara
 9. Corugă Mihai
 10. Butuc Constantin
 11. Negreanu Nicolae
 12. Focșăneanu Constantin
 13. Nicorescu Maria
 14. Andrica Nicolae
 15. Daria Victoria
 16. Moise Reasilvia