[button href=”http://cni.nt.edu.ro/flora/” color=”grey”]Click pentru site-ul proiectului[/button]

Obiective specifice:
• Consolidarea abilităţilor de învăţare ale elevilor prin participare la activităţi experimentale din cadrul Ştiinţelor Naturii
• Consolidarea cunoştinţelor intercurriculare prin schimb de informaţii ştiinţifice şi soluţii practice la probleme de mediu comune diferitelor ţări participante
• Achiziţionarea de competenţe transversale de baza: digitale, civice şi interpersonale, anteprenoriale.
• Dezvoltarea unor strategii inovatoare în procesul de învăţare prin crearea unui grup de studiu transcurricular şi interdisciplinar.
• Dezvoltarea compentenţelor lingvistice şi a abilităţilor de comunicare folosind, pe lângă limba Engleză, limbile naţionale ale tuturor partenerilor din proiect.
• Înfiinţarea clubului de ecologie FLORA.

Activităţi:
• Accesarea de informaţii ştiinţifice privind speciile de plante pe cale de dispariţie folosind surse bibliografice şi internet, discuţii cu persoane calificate din instituţii de cercetare ştiinţifică şi protecţia mediului.
• Realizarea unui site al proiectului cu informaţii care vor fi permanent actualizate.
• Realizarea unui jurnal al proiectului în care vor fi trecute evenimente şi activităţile din proiect.
• Realizarea unui pliant de promovare al proiectului, tradus în toate limbile ţărilor participante la proiect.
• Înfiinţarea unui club de ecologie.
• Stabilirea posibilelor arii de studiu afectate de factorii umani.
• Realizarea unor excursii tematice pentru identificarea speciilor pe cale de dispariţie.
• Realizarea unei baze de date conţinând rezultatele monitorizării speciilor de plante pe cale de dispariţie identificate în zonele din apropierea şcolii.
• Întâlniri de proiect şi conferinţe on-line, în vederea comparării rezultatelor obţinute în excursiile tematice.
• Organizarea unei expoziţii de fotografie legată de activităţile proiectului.
• Realizarea unei activităţi de ecologizare a unei zone afectate de factorii umani.
• Realizare de postere care să ilustreze problema de mediu identificată.
• Punerea în scenă a unei piese de teatru.

[button href=”http://cni.nt.edu.ro/liceu/ro/fisiere/2009_2010/Flora.ppt” color=”grey”]Click pentru prezentarea proiectului[/button]
[button href=”http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest36367-309544-flora-prezentare-grancanaria-prezentaregrancanaria-travel-places-nature-ppt-powerpoint/” color=”grey”]Click pentru prezentarea Mobilitatii din Gran Canaria[/button]
[button href=”http://cni.nt.edu.ro/liceu/ro/fisiere/2010_2011/flora/Eco-nomia.ppt” color=”grey”]Click pentru prezentarea CDS-ului in romana[/button]
[button href=”http://cni.nt.edu.ro/liceu/ro/fisiere/2010_2011/flora/Economy.ppt” color=”grey”]Click pentru prezentarea CDS-ului in engleza[/button]
[button href=”http://cni.nt.edu.ro/liceu/ro/fisiere/2010_2011/flora/eco-nomia.pdf” color=”grey”]Click pentru programa CDS Eco-nomia[/button]