Obiective specifice:
• Consolidarea abilităţilor de învăţare ale elevilor prin participare la activităţi experimentale din cadrul Ştiinţelor Naturii
• Consolidarea cunoştinţelor intercurriculare prin schimb de informaţii ştiinţifice şi soluţii practice la probleme de mediu comune diferitelor ţări participante
• Achiziţionarea de competenţe transversale de baza: digitale, civice şi interpersonale, anteprenoriale.
• Dezvoltarea unor strategii inovatoare în procesul de învăţare prin crearea unui grup de studiu transcurricular şi interdisciplinar.
• Dezvoltarea compentenţelor lingvistice şi a abilităţilor de comunicare folosind, pe lângă limba Engleză, limbile naţionale ale tuturor partenerilor din proiect.
• Înfiinţarea clubului de ecologie FLORA.

Activităţi:
• Accesarea de informaţii ştiinţifice privind speciile de plante pe cale de dispariţie folosind surse bibliografice şi internet, discuţii cu persoane calificate din instituţii de cercetare ştiinţifică şi protecţia mediului.
• Realizarea unui site al proiectului cu informaţii care vor fi permanent actualizate.
• Realizarea unui jurnal al proiectului în care vor fi trecute evenimente şi activităţile din proiect.
• Realizarea unui pliant de promovare al proiectului, tradus în toate limbile ţărilor participante la proiect.
• Înfiinţarea unui club de ecologie.
• Stabilirea posibilelor arii de studiu afectate de factorii umani.
• Realizarea unor excursii tematice pentru identificarea speciilor pe cale de dispariţie.
• Realizarea unei baze de date conţinând rezultatele monitorizării speciilor de plante pe cale de dispariţie identificate în zonele din apropierea şcolii.
• Întâlniri de proiect şi conferinţe on-line, în vederea comparării rezultatelor obţinute în excursiile tematice.
• Organizarea unei expoziţii de fotografie legată de activităţile proiectului.
• Realizarea unei activităţi de ecologizare a unei zone afectate de factorii umani.
• Realizare de postere care să ilustreze problema de mediu identificată.
• Punerea în scenă a unei piese de teatru.

 

Prezentarea proiectului

Prezentarea Mobilitatii din Gran Canaria

Prezentarea CDS-ului in romana

Prezentarea CDS-ului in engleza

Programa CDS Eco-nomia